Obchodní společnost Fibo Credit s.r.o., IČ: 07657820, jako provozovatel www.fibocredit.cz a správce osobních údajů, respektuje soukromí svých návštěvníků a dbá na Vaši online bezpečnost tím, že chrání Vaše osobní údaje a soukromí při každé Vaší návštěvě našich webových stránek nebo komunikaci s nimi. Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (jinak také obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR), nabízejí podrobné vysvětlení ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám v souvislosti se žádosti o zápůjčku poskytnete nebo které o Vás shromáždíme.

 1. Shromažďované údaje
  1. osobní údaje, které shromažďujeme, zpravidla zahrnují následující údaje, avšak za určitých okolností si můžeme k Vaší žádosti vyžádat dodatečné dokumenty:
   • - jméno a příjmení,
   • - adresa bydliště,
   • - rodné číslo, datum narození, město narození, občanství, údaje o a z dokladu totožnosti a jeho kopie, vaše fotografie, výsledek rozpoznání tváře/ID
   • - emailová adresa,
   • - číslo mobilního telefonu,
   • - údaje nutné pro přezkoumání vaší úvěruschopnosti
   • - případně další informace a dokumenty, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím telefonu, emailem či prostřednictvím našich webových stránek.
   Osobní údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány v rámci provozu našich webových stránek. Tyto činnosti můžeme provádět následujícími způsoby:
  2. Shromažďujeme údaje týkající se Vašich návštěv na našich webových stránkách a k tomu využívaných zdrojů. Jedná se zejména o údaje o lokalitě, weblogy, provozní data a další komunikační informace.
  3. Shromažďování osobních údajů nám dále umožňují formuláře, které vyplníte na našich webových stránkách, např. registrace nebo vyplnění žádosti o zápůjčku.
  4. Ke shromažďování údajů může docházet i v případě, že budete z jakéhokoli důvodu komunikovat s našimi pracovníky, a to jak prostřednictvím telefonu, tak prostřednictvím emailové komunikace.
  5. Pokud si chcete půjčit a my s Vámi neuzavřeme smlouvu o zápůjčce, zpracováváme vaše osobní údaje 1 rok ode dne, kdy nám s jejich zpracováním udělíte souhlas, nebo ode dne, kdy Vaši žádost zamítneme. Pokud s Vámi smlouvu o zápůjčce uzavřeme, zpracováváme vaše osobní údaje 10 kalendářních let následujících po dni, ve kterém došlo k zániku smlouvy o zápůjčce nebo splacení všech závazků, přičemž přednost má ta z uvedených situací, která nastane později.
 2. Soubory cookie

  V některých případech můžeme ke shromažďování informací týkajících se našich služeb používat soubory cookie, a to pro statistické účely našich webových stránek.

  Takto shromažďované informace nebudou obsahovat žádné identifikační údaje. Jedná se výhradně o statistické údaje týkající se našich návštěvníků a způsobu, jakým naše webové stránky použili. Nebudou tak sdíleny žádné osobní údaje, jež by mohly vést k Vaší identifikaci.

  Prostřednictvím souborů cookie můžeme shromažďovat informace o Vašem běžném používání internetu. Při použití dojde k automatickému stažení souborů cookie do Vašeho počítače, kde jsou uloženy na pevném disku spolu s přenesenými informacemi. Údaje vyhledávané soubory cookie nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabízené služby.

  Váš internetový prohlížeč může používání souborů cookie zakázat. Toho dosáhnete tím, že v nastavení svého internetového prohlížeče zvolíte zákaz všech souborů cookie. Pokud však skutečně zakážete stahování souborů cookie, mohou být pro Vás některé funkce našich webových stránek nefunkční nebo nedostupné.

 3. Jak používáme Vaše údaje
  1. Informace, které nám poskytnete, budou elektronicky zaznamenány a mohou být použity k ověření Vaší totožnosti a následně ke scoringu Vaší žádosti o zápůjčku; k odhalování a předcházení podvodům, legalizaci výnosů z trestné činnosti; abychom Vás kontaktovali; a k inkasu případných peněžních závazků, které vůči nám máte.
  2. Všechna zadání, která učiníte prostřednictvím našich webových stránek nebo přímou komunikací s našimi pracovníky, nám umožní užívání informací, jež nám poskytnete v souvislosti s našimi produkty či službami. Můžeme Vám zasílat emailem či sms zprávou nebo Vám sdělit telefonicky informace o produktech a službách, o které byste mohli mít zájem (včetně nabídek akcí a slev), pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas.
  3. Údaje používáme též k plnění všech našich závazků vůči Vám vyplývající ze smlouvy o zápůjčce a pro správu Vašeho obchodního případu, pro Vaši identifikaci, prevenci proti podvodům a pro analýzu rizik, k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pro analýzu používání našich produktů a vývoj nových a pro výzkum trhu.
  4. Použití Vámi poskytnutých údajů může být nutné i v případě změn či vylepšení našich webových stránek, a to za účelem oznámení Vám příslušných změn.
  5. Můžeme Vás kontaktovat ohledně produktů a služeb, jež byly předmětem Vámi v minulosti realizované transakce na našich webových stránkách.
  6. V případě, že k tomu máme Váš souhlas, můžeme umožnit třetím osobám používání informací námi shromážděných.
  7. Případní noví zákazníci mohou být námi nebo třetími osobami kontaktováni pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas prostřednictvím našich webových stránek, či webových stránek třetích stran. Zasíláme tak pouze sdělení, s nimiž jste vyslovili souhlas.
  8. Pokud si nepřejete, abychom my nebo třetí osoby údaje užívali, můžete poskytnutí takového souhlasu odmítnout způsobem uvedeným v těchto zásadách. Po obdržení Vašeho odmítnutí souhlasu Vaše údaje odstraníme z veškeré emailové komunikace či jiné komunikace s třetími osobami.
  9. Třetím osobám poskytujeme výhradně statistické údaje. Nesdělujeme Vaši totožnost, poskytujeme pouze matematické údaje o našich návštěvnících.
 4. Zpřístupnění osobních údajů
  1. Naši zpracovatelé - společnosti, které mají k Vašim datům přístup zahrnují:
   • - společnost WEDOS Internet, a. s., u které máme hosting, databáze a zálohy systému a dat;
   • - AXIMA SMS SERVICES s.r.o., která nám poskytuje služby SMS;
   • - Google, Inc., u které využíváme služeb Google GSuite pro kancelářské aplikace a Google Analytics pro analýzu chování návštěvníků;
   • - banka Fio banka, a.s., u které máme vedené účty společnosti;
   • - společnost Freshworks Inc., u které využíváme produkt Freshchat pro komunikaci se zákazníky.
  2. Za určitých okolností můžeme zpřístupnit osobní údaje osobám za účelem vymáhání pohledávek.
  3. Ke zpřístupnění údajů třetím osobám může dojít:
   • - v případě prodeje našeho podniku nebo jakékoli jeho části třetí osobě;
   • - za účelem předcházení podvodnému jednání a napomáhání při ochraně před podvodným jednáním k omezení úvěrových rizik;
   • - při zpracovávání přímého inkasa či jiných plateb splatných z Vaší strany na základě smlouvy o zápůjčce.
 5. Doba zpracování
  Pokud nevyplývá z podmínek, kterými se řídí náš smluvní vztah, nebo z právních předpisů něco jiného, Vaše údaje budeme zpracovávat od okamžiku jejich poskytnutí do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.
 6. Dobrovolnost a aktuálnost
  Poskytování údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáváním třetím osobám může mít za následek omezení nebo vyloučení některých poskytovaných služeb.
  Vaší povinností je přispět k tomu, aby všechny Vaše zpracovávané osobní údaje byly přesné a aktuální. Každou změnu v osobních údajích bez odkladu ohlaste na emailovou adresu gdpr@fibocredit.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na našich stránkách.
 7. Přístup k osobním údajům
  Máte právo na
  • (i) na přístup k osobním údajům,
  • (ii) na úpravu osobních údajů po nahlášení změny na emailovou adresu,
  • (iii) požadovat vysvětlení v případě, že pojmete podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana Vašeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
  • (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Svou žádost o umožnění přístupu k osobním údajům prosím zašlete na adresu gdpr@fibocredit.cz.
 8. Věk
  Našich služeb můžete využívat pouze po dosažení věku 18 let.
 9. Kontakt a odhlášení
  Neodepřete-li svůj souhlas, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoli z Vámi poskytnutých kontaktních údajů.
  Svůj souhlas se zasíláním informačních emailů můžete odepřít zasláním emailu na gdpr@fibocredit.cz.
 10. Jak nás kontaktovat
  V případě dotazů, žádostí nebo připomínek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů se na nás bez váhání obraťte, a to elektronicky na následující emailovou adresu: gdpr@fibocredit.cz.