Často kladené dotazy

K čemu Fibo Credit slouží?

Našim cílem je pomoci Vám růst. Víme, že pro malé podnikatele může být nemožnost včas zaplatit dodavateli omezující v růstu.

Fibo Credit Vám pomůže uhradit faktury včas a vy nám částku uhradíte spolu s úrokem do jednoho měsíce.


Co si máme připravit pro žádost/registraci?

K požádání si připravte občanský průkaz jednatele/ů.

Kromě občanského průkazu si připravte přihlašovací údaje do datové schránky obchodní společnosti, přihlášení k vaší e-mail schránce a mobilní telefon.


Kdy Fibo Credit odmítne nahranou fakturu uhradit?

Pokud je dodavatel služeb na faktuře vyhodnocen, jako riskantní dodavatel, nebudeme schopni takovou fakturu uhradit.

Jako riskantního dodavatele můžeme vyhodnotit například dodavatele:

  • v insolvenci
  • v likvidaci
  • v exekuci
  • mající majitele, nebo propojené osoby v likvidaci, insolvenci, nebo exekuci
  • mající majitele mimo Českou republiku
  • mající majitele právnickou osobu
  • neplatící daně

Je Fibo Faktoring?

Fibo není faktoring – Fibo funguje podobně jako úvěrová linka v podobě účelového financování na zaplacení faktur.

Požadujete ručitele?

Fibo poskytuje nezajištěné zápůjčky bez ručitele.


Naše společnost má dva jednatele, musí podepsat smlouvu oba dva?

Smlouvu musí podepsat jednatel/é tak, aby byla platná dle podpisových pravidel společnosti. Pokud jednatelé společnosti mohou jednat samostatně, stačí pouze podpis jednoho jednatele. Pokud společnost zastupují jednatelé společně, musí být smlouva podepsaná oběma jednateli.

Pro jistotu zkontrolujte způsob jednání u Vaší společnosti na justice.cz. Při schvalování žádosti se tam také budeme dívat.


Co se stane, když nezaplatím včas?

Pokud víte, že nezaplatíte včas, snažte se s námi spojit, abychom situaci mohli řešit aktivně.

Pokud s námi přestanete komunikovat, nebo nebudete platit dle domluveného plánu, začneme vaši pohledávku vymáhat.

Vaši pohledávku můžeme nechat vymáhat třetí stranou, nebo ji odprodat třetí straně.

Můžeme požádat soud o platební příkaz, snažit se domoci zaplacení pomocí exekučního, či insolvenčního návrhu.